CN
CN EN
愿景使命
核心价值观

梦 想

梦想是⼈类⽂明的引擎
梦想是创造之源
梦想让⼈⽣⼀直“在线”
让梦想成真

创 新

开放是创新的前提
创新追求不确定性
创新的焦点是引爆客户认知
创新连接客户梦想

共 生

企业是⼀体共⽣组织
能⼒建在组织上
个体适应组织
我们都是船员,这⾥没有乘客

共 赢

企业是⼀个共赢平台
共赢的⽬标是商业成功
为奋⽃创造机会和舞台
在共创中共赢

else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})();