CN
CN EN

托盘转运叉车

首页 - 产品与服务 - 智能机器人 - 智能机器人 - 叉车式AGV - 托盘转运叉车

托盘转运叉车

托盘转运叉车AGV是一种高性能、多用途搬运机器人,可以用于地面托盘搬运,解决仓储和生产线上的物料自动搬运需求;此款产品高效、便捷,应用成熟,是平面仓库搬运和拣选作业的首选车型。可支持磁条/色带/二维码/激光等多种导航方式。

功能特点

 • 实时监控

  车辆位置及状态通过后台实时监控

 • 智能识别

  智能识别货物、应用场景

 • 集群调度

  多车大规模集体调度

 • 安全防护

  运动接触防撞、紧急制动、安全距离

 • 自主避障

  对行人或其他动态障碍物可自主避让

 • 道路规划

  通过画线的方式,规划机器人的运动轨迹,让机器人按照指定线路行进

应用场景

else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})();