CN
CN EN

单向潜伏牵引式AGV

首页 - 产品与服务 - 智能机器人 - 智能机器人 - 牵引式AGV - 单向潜伏牵引式AGV

单向潜伏牵引式AGV

单向潜伏牵引式AGV外形小巧,结构紧凑,走形灵活。牵引SPS料车,代替人工实现自动投料。可潜伏在料车底部自动和料车进行挂钩和脱钩,也可以直接牵引料车。兼具慢速装配,定点装配两种模式。该车型多用于工厂车间物料配送,总装车间分装线。

功能特点

 • 灵活运动

  体积小巧,运动灵活,车身坚固耐压

 • 主动防护

  对行人或其他动态障碍物可自主制动

 • 自动充电

  电量低时,物流机器人可找到充电桩位置,精准对接,完成自动充电

 • 智能语音播报

  到达坐标位置,可以自动语音播报,内容可定制

 • 多机调度

  调度系统可同时连接多个机器人进行任务协同工作

应用场景

else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})();